گاج محوری سیر تا پیاز آمار و احتمال 2 یازدهم

سیر تا پیاز آمار و احتمال یازدهم گاج ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر گاج
مولف سید امیرسعید حسینی
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب سیر تا پیاز
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1402