گاج محوری سیر تا پیاز زمین شناسی 2 یازدهم

سیر تا پیاز زمین شناسی یازدهم گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف بهروز یحیی
نام درس زمین شناسی
نوع کتاب سیر تا پیاز محوری
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته تجربی
سال انتشار 1399