گاج میکرو قرن جدید زمین شناسی جامع کنکور

زمین شناسی جامع کنکور میکرو قرن جدید گاج ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر گاج
مولف مرضیه زندوکیلی
نام درس زمین شناسی
نوع کتاب میکرو قرن جدید
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402