گاج میکرو درسنامه های شیمی پایه کنکور جلد دوم

درسنامه های شیمی پایه دهم و یازدهم جلد دوم میکرو گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف پویا الفتی
نام درس شیمی
نوع کتاب میکرو طبقه بندی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1399