اخوان تست شبکه و نرم افزار رایانه سیرتاپاز

تست شبکه و نرم افزار رایانه سیرتا پیاز اخوان ⚡ من و کتابام

ناشر اخوان
مولف گروه آموزشی اخوان
نام درس رایانه
نوع کتاب آموزش و تست
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402