هوپا ماجراهای کارلسون پشت بومی 3 بهترین کارلسون دنیا

ماجراهای کارلسون پشت بومی 3 بهترین کارلسون دنیا نشر هوپا ⚡ من و کتابام

ناشر هوپا
مولف آسترید لیندگرن
نام درس رمان کودک و نوجوان
نوع کتاب طنز
دسته محصول نوجوان
مقطع نوجوان 9 تا 12
سال انتشار 1397