هوپا ماکاموشی 10 بزن بریم با کوسه ها شنا کنیم

ماکاموشی 10 بزن بریم با کوسه ها شنا کنیم نشر هوپا ⚡ من و کتابام

ناشر هوپا
مولف جرونیمو استیلتن
نام درس داستان مصور کودک و نوجوان
نوع کتاب فانتزی
دسته محصول نوجوان
مقطع نوجوان 9 تا 12
سال انتشار 1400