پرتقال مدرسه جاسوسی 1 گروگان گیری

مدرسه جاسوسی 1 گروگان گیری نشر پرتقال ⚡ من و کتابام

ناشر پرتقال
مولف استوارت گیبز
نام درس رمان کودک و نوجوان
نوع کتاب جنایی و کارآگاهی
دسته محصول نوجوان
مقطع نوجوان 12 تا 17
سال انتشار 1400