گاج IQ آی کیو هندسه پایه کنکور

آی کیو هندسه پایه دهم و یازدهم IQ گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف رضا شریف خطیبی
نام درس هندسه
نوع کتاب IQ آی کیو
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1397