گاج محوری سیر تا پیاز هندسه پایه

سیر تا پیاز هندسه پایه دهم و یازدهم گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف محمد طاهر شعاعی
نام درس هندسه
نوع کتاب سیر تا پیاز
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1397