گاج محوری سیر تا پیاز فیزیک پایه تجربی

سیر تا پیاز فیزیک پایه دهم و یازدهم رشته تجربی گاج ⚡ من و کتابام

ناشر گاج
مولف هادی حمزه پور
نام درس فیزیک
نوع کتاب سیر تا پیاز
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1397