کلاغ سپید آمار واحتمال یازدهم لی لی پوت

آمار واحتمال یازدهم لی لی پوت کلاغ سپید ⚡ من و کتابام

ناشر کلاغ سپید
مولف علی منصف شکری
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب لی لی پوت
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته تجربی
سال انتشار 1397