میلکان دختری در قطار

دختری در قطار نشر میلکان ⚡ من و کتابام

ناشر میلکان
مولف پائولا هاوکینز
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول ادبیات
مقطع داستان و رمان
سال انتشار 1397