هنوز درباره هوش هیجانی

درباره هوش هیجانی نشر هنوز ⚡ من و کتابام

ناشر هنوز
مولف هاروارد بیزینس ریویو
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع روانشناسی
سال انتشار 1397