ققنوس هر روز پنجشنبه است

هر روز پنجشنبه است نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف جوئل اوستین
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع روانشناسی
سال انتشار 1398