ققنوس ملت عشق (جیبی)

ملت عشق (جیبی) نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف الیف شافاک
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول ادبیات
مقطع داستان و رمان
سال انتشار 1400