ققنوس هرگز رهایم مکن

هرگز رهایم مکن نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف کازوئو ایشی گورو
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول ادبیات
مقطع داستان و رمان
سال انتشار 1399