ققنوس کتاب تصمیم

کتاب تصمیم نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف مایکل کرو گروس
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع روانشناسی
سال انتشار 1398