نسل نو اندیش گفتگو با میلیونرها 6 شرون لکتر و سینتیا کرسی

گفتگو با میلیونرها 6 شرون لکتر و سینتیا کرسی نشر نسل نو اندیش ⚡ من و کتابام

ناشر نسل نو اندیش
مولف مایک لیتمن
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع روانشناسی
سال انتشار 1388