نسل نو اندیش گفتگو با میلیونرها 3 مارک ویکتور هانسن و جان برلی

گفتگو با میلیونرها 3 مارک ویکتور هانسن و جان برلی نشر نسل نو اندیش ⚡ من و کتابام

ناشر نسل نو اندیش
مولف مایک لیتمن
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع روانشناسی
سال انتشار 1388