نسل نو اندیش گفتگو با میلیونر ها 5 شریل ریچاردسون و جک زوفلت

گفتگو با میلیونر ها 5 شریل ریچاردسون و جک زوفلت نشر نسل نو اندیش ⚡ من و کتابام

ناشر نسل نو اندیش
مولف مایک لیتمن
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع روانشناسی
سال انتشار 1388