ققنوس ماموریت به ایران (ایران در جنگ جهانی اول)

ماموریت به ایران (ایران در جنگ جهانی اول) نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف مارتین هنری دانوهو
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول ادبیات
مقطع داستان و رمان
سال انتشار 1397