ققنوس ویتگنشتاین و روان درمانی از پارادوکس به حیرت

ویتگنشتاین و روان درمانی از پارادوکس به حیرت نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف جان هیتون
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع روانشناسی
سال انتشار 1397