ققنوس رساله ای درباره طبیعت آدمی(کتاب دوم و سوم)

رساله ای درباره طبیعت آدمی(کتاب دوم و سوم) نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف دیوید هیوم
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع روانشناسی
سال انتشار 1398