ققنوس ژوزف استالین دیکتاتور اتحاد شوروی

ژوزف استالین دیکتاتور اتحاد شوروی نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف برندا هاوگن
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول ادبیات
مقطع داستان و رمان
سال انتشار 1397