ققنوس فلسفه دین افلاطونی از منظری پویشی

فلسفه دین افلاطونی از منظری پویشی نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف دانیل ا دامبروفسکی
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول علوم انسانی
مقطع فلسفه و عرفان
سال انتشار 1397