مهرسا احساسات کودک من (چگونه مدیریت احساسات را به کودکان خود بیاموزیم؟)

احساسات کودک من (چگونه مدیریت احساسات را به کودکان خود بیاموزیم؟) نشر مهرسا ⚡ من و کتابام

ناشر مهرسا
مولف فاطمه غنی پور
نام درس روانشناسی ومهارت کودک و نوجوان
نوع کتاب تالیف
دسته محصول کودک و نوجوان
مقطع کودک و نوجوان
سال انتشار 1397