ققنوس آدمکش کور

آدمکش کور نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف مارگارت اتوود
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول ادبیات
مقطع داستان و رمان
سال انتشار 1399