هنوز چگونه جهان را تغییر دهیم

چگونه جهان را تغییر دهیم نشر هنوز ⚡ من و کتابام

ناشر هنوز
مولف جان پل فلینتوف
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع موفقیت
سال انتشار 1394