هنوز درباره نوآوری

درباره نوآوری نشر هنوز ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر هنوز
مولف هاروارد بیزینس ریویو
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع موفقیت
سال انتشار 1397