اخوان دروس 12 دوازدهم الکتروتکنیک

گام به گام دوازدهم رشته الکتروتکنیک اخوان ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر اخوان
مولف گروه آموزشی اخوان
نام درس الکتروتکنیک
نوع کتاب گام به گام اخوان
دسته محصول هنر و فنی
مقطع هنر و فنی
سال انتشار 1402