شباهنگ روش من (درسنامه ای بر اساس اصول نوین شطرنج)

روش من (درسنامه ای بر اساس اصول نوین شطرنج) شباهنگ ⚡ من و کتابام

ناشر شباهنگ
مولف آرون نیمزوویچ
نام درس عمومی
نوع کتاب آموزش
دسته محصول متفرقه
مقطع زبان
سال انتشار 1398