شباهنگ افسانه کاریزما (هنر جذاب بودن)

افسانه کاریزما (هنر جذاب بودن) شباهنگ ⚡ من و کتابام

ناشر شباهنگ
مولف اولیویا فاکس کابان
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع موفقیت
سال انتشار 1402