گاج میکرو قرن جدید گسسته و آمار و احتمال جامع کنکور جلد اول

گسسته و آمار و احتمال جامع کنکور جلد اول میکرو قرن جدید گاج ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر گاج
مولف مهندس علی منصف شکری
نام درس گسسته
نوع کتاب میکرو طبقه بندی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402