ققنوس مغزتان را دوباره سیم کشی کنید

مغزتان را دوباره سیم کشی کنید نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف جان بی آردن
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع روانشناسی
سال انتشار 1397