ققنوس معنا،معرفت و دیگری در فلسفه دیویدسن

معنا،معرفت و دیگری در فلسفه دیویدسن نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر ققنوس
مولف محمدرضا اسمخانی
نام درس تالیف
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول علوم انسانی
مقطع فلسفه و عرفان
سال انتشار 1397