ققنوس ذهن ارتجاعی

ذهن ارتجاعی نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف کری رابین
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول علوم انسانی
مقطع سیاسی و اجتماعی
سال انتشار 1396