ققنوس فلسفه در قرن جدید

فلسفه در قرن جدید نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف جان سرل
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول علوم انسانی
مقطع فلسفه و عرفان
سال انتشار 1396