ققنوس ایران و ادیان باستانی

ایران و ادیان باستانی نشر ققنوس ⚡ من و کتابام

ناشر ققنوس
مولف ادوین ام یامااوچی
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول علوم انسانی
مقطع تاریخ
سال انتشار 1393