افق تام گیتس 4 ایده های بیست

تام گیتس 4 ایده های بیست نشر افق ⚡ من و کتابام

ناشر افق
مولف لیز پیشون
نام درس داستان مصور کودک و نوجوان
نوع کتاب طنز
دسته محصول نوجوان
مقطع نوجوان 9 تا 12
سال انتشار 1400