افق دیوید کاپرفیلد رمان های جاویدان جهان 12

دیوید کاپرفیلد رمان های جاویدان جهان 12 نشر افق ⚡ من و کتابام

ناشر افق
مولف چارلز دیکنز
نام درس رمان کودک و نوجوان
نوع کتاب ترجمه
دسته محصول کودک و نوجوان
مقطع کودک و نوجوان
سال انتشار 1397