افق کپسول زمان

کپسول زمان نشر افق ⚡ من و کتابام

ناشر افق
مولف پل استر
نام درس رمان کودک و نوجوان
نوع کتاب ترجمه
دسته محصول کودک و نوجوان
مقطع کودک و نوجوان
سال انتشار 1395