افق دور دنیا در هشتاد روز کلکسیون کلاسیک 7

دور دنیا در هشتاد روز کلکسیون کلاسیک 7 نشر افق ⚡ من و کتابام

ناشر افق
مولف ژول ورن
نام درس رمان کودک و نوجوان
نوع کتاب ترجمه
دسته محصول کودک و نوجوان
مقطع کودک و نوجوان
سال انتشار 1398