پرتقال تاول

تاول نشر پرتقال ⚡ من و کتابام

ناشر پرتقال
مولف لوییس سکر
نام درس رمان کودک و نوجوان
نوع کتاب وحشت
دسته محصول نوجوان
مقطع نوجوان 12 تا 17
سال انتشار 1398