مرکز تصرف عدوانی ، داستانی درباره ی عشق

تصرف عدوانی ، داستانی درباره ی عشق نشر مرکز ⚡ من و کتابام

ناشر مرکز
مولف لنا آندرشون
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول ادبیات
مقطع داستان و رمان
سال انتشار 1398