نوین شیوه گرگ ، سیستم فروش خط مستقیم

شیوه گرگ ، سیستم فروش خط مستقیم نشر نوین ⚡ من و کتابام

ناشر نوین
مولف جردن بلفورت
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع موفقیت
سال انتشار 1398