نی روان درمانی اگزیستانسیال

روان درمانی اگزیستانسیال نشر نی ⚡ من و کتابام

ناشر نی
مولف اروین د یالوم
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع روانشناسی
سال انتشار 1398