ندای معاصر عذرخواهی بسه دختر (هیچ وقت شرمنده نباش دختر)

عذرخواهی بسه دختر (هیچ وقت شرمنده نباش دختر) نشر ندای معاصر ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف ریچل هالیس
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع موفقیت
سال انتشار 1398