برات علم پدر پولدار پدر بی پول

پدر پولدار پدر بی پول نشر برات علم ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف رابرت کیوساکی
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع موفقیت
سال انتشار 1398