نشر آزمون کتابچه ی بزرگ برای رازهای موفقیت زنان بزرگ

کتابچه ی بزرگ برای رازهای موفقیت زنان بزرگ نشرآزمون ⚡ من و کتابام

ناشر
مولف برایان تریسی
نام درس ترجمه
نوع کتاب متفرقه عمومی موقت
دسته محصول پزشکی و روانشناسی
مقطع موفقیت
سال انتشار 1399